Shidenteef. 18.
Love The Strokes. NOT a Strokes blog
Mainly post random stuff about me
Please go to the NAVIGATION page cuz I updated a lot of stuff there :-)

Ask me anything
August 18th
12:00 PM

Hôm nay đi ăn há cảo các thứ với xôi, ngon lành. Chỉ có điều lúc đi về lỡ mồm nói về Coffee bean. Chê Coffee bean mắc, mà đứng ngoài (nhưng hơi hơi gần) cửa hàng ng` ta bảo “sao mắc quá vậy”, không đầu không đuôi là cái gì mắc. Rất xin lỗi.

August 16th
11:03 AM

I’m a sad case

August 7th
2:24 AM
Via

valleyofthemystics:

betweenunseen:

sunworldstories:

by Chiara Bautista

We are absolutely in love!

amazng

wow! it’s perfect

2:16 AM

everything is good

July 15th
2:08 AM
Via

gamegeneral:

krystal-cage:

please just watch this

"It’s one second." I said
"It can’t possible be that great."
I was wrong.

parkingstrange:

brberry:

he came and he conquered

oh my god

1:55 AM
Via

superlen:

arielle <3